portfolio föregående nästa

christina agnedotter


tolv_avlagda_bojor_liten
avlagda bojor 50x50cm * olja
SÅLD

... och när jag reser mig
och börjar gå
då ser jag alla bojor
jag lämnat efter mig
i en hög på golvet
jag reser mig
går vidare
vill LEVA

chr.-04