portfolio föregående nästa

christina agnedotteratta_starka_band_liten
starka band 54x54cm, olja
SÅLD

Stela, hårda band av metall
flätade samman för lång tid.
Svåra att sära på och att omforma.
Kanske har de redan funnit sin plats.

Men hur ska de kunna växa om de inte kan röra på sig?
Var finns flexibiliteten?

Om min plats idag är just här,
hur kan jag då veta om den i morgon
är densamma?

Finns möjligheten att omskapa
mej själv till den jag är och vill vara
om jag låser mej fast i ett stelt och
inrutat sammanhang?

chr.-04