portfolio föregående nästa

christina agnedottersex_betrakta_liten
betrakta 54x54cm, olja
SÅLD

Att i tystnad betrakta är en stor sak.
Sakta låta intrycket mogna.
Inte nödvändigtvis dela sin tanke med
någon annan just nu-
bara låta den bli till visshet i mitt eget
hjärta.
Kanske för att användas senare.
För min egen del eller till hjälp för
någon annan.

chr.-05