portfolio föregående nästa

christina agnedotter

ett_flatad_vitlok_liten
flätad vitlök 27x54cm
SÅLD

Den sammanflätade enheten
ger den inre styrkan.

Delningen mellan klyftorna-
mellan de olika delarna-
mellan män och kvinnor-
mellan barn och gamla-
mellan dej och mej,
är bara en illusion.

Vi är alla delar av samma lök!
Fyll igen tomrummen!
Men...
behåll din egen inre kärna!

chr.-05