portfolio mixed media föregående nästa

christina agnedotter


lingonhusen_300

husen i lingonskogen 70x26
collage, akvarell, collografi
(SÅLD)